Ehitusjärelevalve
Vali leht
Projekt
Vali leht
Labor
Vali leht
Projekteerimine / projekteerimise juhtimine

Meie eesmärk on tagada Tellijale nõuetekohane projektdokumentatsioon. Tegutseme järgides seadusandlust, normdokumente ja lähteülesannet. Tagame profesionaalse ja asjatundliku lõpptulemuse.

HOONETE JA RAJATISTE PROJEKTEERIMINE

Peaprojekteerimine sisaldab kõiki projekteerimise osasid:

 • Arhitektuur
 • Konstruktsioonid
 • Küte ja ventilatsioon
 • Vesi ja kanalisatsioon
 • Jahutus 
 • Elektrivarustus (nõrk- ja tugevvool)
 • Energiamärgis
 • Välisvõrgud
 • Gaasivarustus
 • Tuleohutus
 • Teed ja platsid

s.h spordirajatised, alajaamad

SILDADE JA TEEDE PROJEKTEERIMINE

 • Plaanilahendus
 • Mullatööd
 • Katendid
 • Konstruktsioonid
 • Liikluskorraldus
 • Tehnovõrgud
 • Maastikukujundus

Detailplaneeringud

Vahel algab projekteerimisprotsess detailplaneeringu koostamisest ja seadustamisest. Selgitatakse välja kinnistu ehitusõigused – ja tingimused ning kooskõlastatakse need kohaliku omavalitsusega.

LISATEGEVUSVALDKONNAD

 • ehitusalane nõustamine, s.h. ehituspakkumustele hinnangu andmine;
 • ehituseelarvestamine;
 • ehitusprojektide ekspertiiside tegemine.