Ehitusjärelevalve
Vali leht
Projekt
Vali leht
Labor
Vali leht
Projekt
Mõõdistused
  • VENTILATSIOONISÜSTEEMIDE MÕÕTMINE

Eesmärk on kontrollida, kas ventilatsioonisüsteem on ehitatud ning häälestatud vastavalt projektile, nõuetele ning seadusandlusele (kas õhuhulgad vastavad jne).

  • MÜRATASEME MÕÕTMINE

Eesmärk on teada saada, milline on müratase töö- ja õppekohal või siis elu- ja puhkeruumis. Kas müratase vastab projektile ning tänapäeva normatiividele.

  • KÜTTE- JA JAHUTUSSÜSTEEMIDE MÕÕTMINE

Kütte- ja jahutussüsteemi probleemideta toimimise aluseks on korrektne projekt ning projektijärgne ehitus ja süsteemide täpne seadistamine. Mõõdistamisel saavutatakse optimaalne energiakulu vajalikul töörežiimil.

  • ELEKTRIPAIGALDISE MÕÕDISTUSED

Kasutusulevõtule eelneva tehnilise auditi käigus kontrollitakse ehitatud elektripaigaldiste vastavust standarditele. Eesmärk on teada saada, et kas kasutusele võetav elektripaigaldis on ohutu kasutamiseks kavandatud eesmärgil, elektripaigaldis peab olema ohutu ning vastama elektripaigaldisele esitatavatele nõuetele. Mõõtmiste tulemusena hinnatakse seadmete ning paigaldise korrasolekut.

  • KANDEVÕIME MÕÕDISTUSED

Kandevõime mõõdistusi teostame järgmiste seadmetega: Inspector-3 ning Penetromeeter. Eesmärk on selgeks teha, mis on valmistatud aluste (vundamendid, põrandaplaadid, teed, platsid, sillutised, tagasitäited jms) kandevõime ning tihendustegur.

  • TERMOGRAAFILISED MÕÕDISTUSED

Teostame pildistamist Termokaamera Flir E 30, S/N 49201031. Eesmärk on selgeks teha piirde olukord, tuvastada võimalikud sooja/külma lekked.

  • PINDADE TASAPINNALISUSE MÕÕDISTUSED

Teekatete tasasuse (kalde) mõõtmisel kasutame latti TM-2; 2009.
Üldehituses (seinad, põrandad, laed jms) kasutame täispikkuses digitaalset kaldemõõdik ut KM-3 (RYLi latt).
Eesmärk on selgitada pindade tasapinnalisus ning vastavus normidele.

  • MUUD MÕÕDISTUSED
  1. Pindade niiskussisalduse mõõdistus – materjalide niiskusemõõtja T650 – TROTEC, 2011;
  2. värvikihtide paksuse mõõdistus – värvikihi paksuse mõõtja Extech, CG204, NO12059462

KÜSI PAKKUMIST hanked@ppprojekt.ee