Ehitusjärelevalve
Vali leht
Projekt
Vali leht
Labor
Vali leht
Midrimaa lasteaia energiatõhususe edendamise ehitusprojekt
Teostatud teenus: Projekteerimine
Periood: 10.2017 - 05.2018
Hankija: Saue Linnavalitsus