Ehitusjärelevalve
Vali leht
Projekt
Vali leht
Labor
Vali leht
Akrediteering

P.P. Labor OÜ töökorraldust on hinnanud Eesti Akrediteerimiskeskus ning meie labori töö põhjalikkust kinnitab Eesti Akrediteerimiskeskuse poolt väljastatud akrediteerimistunnistus nr L296 ventilatsioonisüsteemide ja müra mõõtmise kohta.

Akrediteerimine tagab klientidele teenuste usaldatavuse ja erapooletuse. Akrediteerimistunnistus on tõend asutuse pädevuse ja võimekuse kohta teatud tegevuste nõuetekohaseks sooritamiseks. Akrediteering suurendab asutuse vastutust oma igapäevase töö tulemuste eest. P.P. Labori akrediteeritud teenustele väljatöötatud juhtimissüsteem laieneb ka meie teistele pakutavatele teenustele.