Ehitusjärelevalve
Vali leht
Projekt
Vali leht
Labor
Vali leht
Projekteerimine

HOONETE JA RAJATISTE PROJEKTEERIMINE

Peaprojekteerimine sisaldab kõiki projekteerimise osasid:

 • arhitektuurne
 • konstruktiivne
 • KVVKJ
 • elektrivarustus
 • nõrkvool
 • energiamärgis
 • välisvõrgud
 • gaasivarustus
 • teed ja platsid jne.

SILDADE JA TEEDE PROJEKTEERIMINE

Peaprojekteerimine sisaldab s.h. geoloogilisi ja geodeetilisi mõõdistusi.

LISATEGEVUSVALDKONNAD

 • ehitusalane nõustamine, s.h. ehituspakkumustele hinnangu andmine;
 • ehituseelarvestamine;
 • ehitusprojektide ekspertiiside tegemine.