Järelevalve

Omanikujärelevalve ja ehitusalane konsultatsioon
Projektijuhtimine
Teede ja rajatiste projekteerimine
Projektide ekspertiisid
Projekteerimine / projekteerimise juhtimine
Ehitise audit
Mine lehele

Projekt

Projekteerimine / projekteerimise juhtimine
Tehnilised ekspertiisid

Mine lehele

Labor

Sisekliima mõõtmised
Üldehituslikud mõõdistused
Mõõdistusprojektide teostamine
Teostusjooniste koostamine
Väikesemahuliste ehitusprojektide tegemine

Mine lehele